Πουλιά - Φασιανός Αλέκος

Φασιανός Αλέκος (1935 - 2022)

Πουλιά

Ακρυλικό, μικτή τεχνική, 68,8 x 47 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.11522

Μοιραστείτε: