Προκυμαία, Αρσανάς Μονής Δοχειαρίου - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Προκυμαία, Αρσανάς Μονής Δοχειαρίου, 1961 - 1970

Τέμπερα σε χαρτί, 17 x 22,6 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7944

Μοιραστείτε: