Προσχέδιο για νωπογραφία - Μόραλης Γιάννης

Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009)

Προσχέδιο για νωπογραφία, 1939

Αραιωμένο μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 31 x 24 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7974

Μοιραστείτε: