Πρόσωπο - Ζαβιτζιάνος Μάρκος

Ζαβιτζιάνος Μάρκος (1884 - 1923)

Πρόσωπο

Λιθογραφία σε χαρτί, 25,5 x 21,4 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2629/32

Μοιραστείτε: