Προσωπογραφία - Carolus-Duran (Charles-Auguste-Emile Durand)

Carolus-Duran (Charles-Auguste-Emile Durand) (1837 - 1917)
Καρολύς-Ντυράν

Προσωπογραφία, 1881

Λάδι σε μουσαμά, 160 x 120 εκ.

Δωρεά Δέσποινας Κορωνιού

Αρ. Έργου: Π.264

Μοιραστείτε: