Προσωπογραφία αγνώστου στη Ζάκυνθο - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Προσωπογραφία αγνώστου στη Ζάκυνθο, 1826

Μολύβι σε χαρτί, 17 x 11 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/Α/29

Μοιραστείτε: