Προσωπογραφία Αλέξανδρου Παπαναστασίου - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Προσωπογραφία Αλέξανδρου Παπαναστασίου, 1936

Λάδι σε καμβά, 233 x 143 εκ.

Δωρεά Σοφία Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6477

Μοιραστείτε: