Προσωπογραφία Αλεξάνδρου Παπαναστασίου - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Προσωπογραφία Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, 1936

Λάδι και μολύβι σε καμβά, 70,4 x 60,3 εκ.

Κληροδοσία αντί Φόρου Κληρονομίας κληρονόμων Νικολάου Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.9991

Μοιραστείτε: