Προσωπογραφία Αμαλίας (Λίλης) Αρλιώτη - Δούκας Εκτωρ

Δούκας Εκτωρ (1885 - 1969)

Προσωπογραφία Αμαλίας (Λίλης) Αρλιώτη, 1927

Λάδι σε μουσαμά, 75 x 60 εκ.

Δωρεά Καρόλου και Λίλης Αρλιώτη

Αρ. Έργου: Π.5817
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: