Προσωπογραφία ανδρός - Βικάτος Σπύρος

Βικάτος Σπύρος (1878 - 1960)

Προσωπογραφία ανδρός

Κάρβουνο σε χαρτί, 45 x 39 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1414/1

Μοιραστείτε: