Προσωπογραφία ανδρός - Σχολή του Gerard Ter Borch

Σχολή του Gerard Ter Borch
Σχολή του Τερ Μπορχ Χέραρντ

Προσωπογραφία ανδρός, 1640

Λάδι σε χαλκό, 12 x 9 εκ.

Δωρεά Ματθαίου Ρενιέρη

Αρ. Έργου: Π.1511

Μοιραστείτε: