Προσωπογραφία ανδρός - Carriere Eugene

Carriere Eugene (1849 - 1906)
Καρριέρ Εζέν

Προσωπογραφία ανδρός, 19ος αιώνας

Λάδι σε μουσαμά, 55 x 38 εκ.

Δωρεά M. Seailles

Αρ. Έργου: Π.1673
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: