Προσωπογραφία ανδρός - Γεωργιάδης Ανδρέας

Γεωργιάδης Ανδρέας (1892 - 1981)

Προσωπογραφία ανδρός

Λάδι σε ξύλο, 22 x 18 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.676

Μοιραστείτε: