Προσωπογραφία αντισυνταγματάρχου Βλαχόπουλου - Παχής Χαράλαμπος

Παχής Χαράλαμπος (1844 - 1891)

Προσωπογραφία αντισυνταγματάρχου Βλαχόπουλου, 1881

Λάδι σε μουσαμά, 64 x 51 εκ.

Δωρεά Καρόλου και Λίλης Αρλιώτη

Αρ. Έργου: Π.5820

Μοιραστείτε: