Προσωπογραφία Αντωνίου Μπενάκη - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Προσωπογραφία Αντωνίου Μπενάκη, 1930 - 1938

Λάδι σε μουσαμά, 126 x 95 εκ.

Δωρεά Σοφίας Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6471

Μοιραστείτε: