Προσωπογραφία Αθανασίου Λιδωρίκη - Τσόκος Διονύσιος

Τσόκος Διονύσιος (1820 - 1862)

Προσωπογραφία Αθανασίου Λιδωρίκη, 1855

Λάδι σε μουσαμά, 85,5 x 62 εκ.

Αρ. Έργου: Π.4583

Μοιραστείτε: