Προσωπογραφία Μποκατσιάμπη - Γερανιώτης Δημήτριος

Γερανιώτης Δημήτριος (1871 - 1966)

Προσωπογραφία Μποκατσιάμπη

Λάδι σε μουσαμά, 55,5 x 44,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3393

Μοιραστείτε: