Προσωπογραφία Χαρίλαου Νοταρά - Γερανιώτης Δημήτριος

Γερανιώτης Δημήτριος (1871 - 1966)

Προσωπογραφία Χαρίλαου Νοταρά, 1907

Παστέλ σε χαρτί, 54,5 x 49,7 εκ.

Κληροδότημα Χαριλάου Γ. Νοταρά

Αρ. Έργου: Π.5501

Μοιραστείτε: