Προσωπογραφία Χρηστάκη Ζωγράφου - Carolus-Duran (Charles-Auguste-Emile Durand)

Carolus-Duran (Charles-Auguste-Emile Durand) (1837 - 1917)
Καρολύς-Ντυράν

Προσωπογραφία Χρηστάκη Ζωγράφου, 1883

Λάδι σε μουσαμά, 137 x 94 εκ.

Δωρεά Ελένης Κ. Ν. Τζόνσον-Μαλαμίδη

Αρ. Έργου: Π.6734

Μοιραστείτε: