Προσωπογραφία Χριστίνας Κουτλίδη - Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881 - 1955)

Προσωπογραφία Χριστίνας Κουτλίδη, 1952 - 1954

Λάδι σε μουσαμά, 110 x 70 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1166

Μοιραστείτε: