Προσωπογραφία Χριστίνας Κουτλίδη - Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881 - 1955)

Προσωπογραφία Χριστίνας Κουτλίδη, 1947

Λάδι σε μουσαμά, 40 x 32 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1066

Μοιραστείτε: