Προσωπογραφία Ευφροσύνης, κόρης Γεωργίου Καρατζά - Προσαλέντης Σπυρίδων

Προσαλέντης Σπυρίδων (1830 - 1895)

Προσωπογραφία Ευφροσύνης, κόρης Γεωργίου Καρατζά, 1876

Λάδι σε μουσαμά, 80 x 64 εκ.

Δωρεά Ρόζας Καλαμάρη

Αρ. Έργου: Π.1682
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: