Προσωπογραφία ευγενούς - Κριεζής Ανδρέας

Κριεζής Ανδρέας (1813 - 1878)

Προσωπογραφία ευγενούς, 1852

Λάδι σε τσίγγο, 45 x 37 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.788

Μοιραστείτε: