Προσωπογραφία Φωκίωνος Δημητριάδη - Μόραλης Γιάννης

Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009)

Προσωπογραφία Φωκίωνος Δημητριάδη, π. 1950-1955

Λάδι σε μουσαμά, 81 x 65 εκ.

Δωρεά Μαρίας Φ. Δημητριάδη

Αρ. Έργου: Π.6418

Μοιραστείτε: