Προσωπογραφία φουστανελά - Χέλμης Περικλής

Χέλμης Περικλής (1818 (;) - μετά το 1888)

Προσωπογραφία φουστανελά, 1848

Λάδι σε μουσαμά, 41 x 35 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.800

Μοιραστείτε: