Προσωπογραφία Γ. Σεφέρη - Ιωαννίδης Ευάγγελος

Ιωαννίδης Ευάγγελος (1868 - 1942)

Προσωπογραφία Γ. Σεφέρη, 1917

Παστέλ, 69 x 55,3 εκ.

Αρ. Έργου: Π.4748

Μοιραστείτε: