Προσωπογραφία γέρου - Βικάτος Σπύρος

Βικάτος Σπύρος (1878 - 1960)

Προσωπογραφία γέρου

Κάρβουνο σε χαρτί, 46 x 40 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1331

Μοιραστείτε: