Προσωπογραφία γυναίκας - Βλαχόπουλος Ξενοφών

Βλαχόπουλος Ξενοφών (1900 - 1993)

Προσωπογραφία γυναίκας

Μολύβι και κάρβουνο σε χαρτί, 30 x 24 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.8434

Μοιραστείτε: