Προσωπογραφία γυναίκας - Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881 - 1955)

Προσωπογραφία γυναίκας, 1945 - 1950

Λάδι σε ύφασμα, 41,2 x 32,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.4701

Μοιραστείτε: