Προσωπογραφία γυναίκας - Βικάτος Σπύρος

Βικάτος Σπύρος (1878 - 1960)

Προσωπογραφία γυναίκας, 1955

Κάρβουνο σε χαρτί, 32 x 22,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.2157

Μοιραστείτε: