Προσωπογραφία γυναίκας - Ξυδιάς Νικόλαος

Ξυδιάς Νικόλαος (1828 - 1909)

Προσωπογραφία γυναίκας, π. 1870

Λάδι σε μουσαμά, 92 x 72,5 εκ.

Δωρεά Σταμάτη Λ. Θεοχάρη

Αρ. Έργου: Π.4518
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: