Προσωπογραφία γυναίκας στον Πόρο - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Προσωπογραφία γυναίκας στον Πόρο, 1827

Υδατογραφία σε χαρτί, 16 x 13 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/Β/12
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: