Προσωπογραφία γυναίκας - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Προσωπογραφία γυναίκας, 1932

Λάδι σε μουσαμά, 65,4 x 54,3 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4996

Μοιραστείτε: