Προσωπογραφία Ι. Καραβία - Φλωρά Καραβία Θάλεια

Φλωρά Καραβία Θάλεια (1871 - 1960)

Προσωπογραφία Ι. Καραβία

Λάδι σε μουσαμά, 73,8 x 70 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2185

Μοιραστείτε: