Προσωπογραφία Ιατρού Αρεταίου - Βώκος Νικόλαος

Βώκος Νικόλαος (1859 - 1902)

Προσωπογραφία Ιατρού Αρεταίου, 1879

Λάδι σε μουσαμά, 76 x 63 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.133

Μοιραστείτε: