Προσωπογραφία Ιωάννη Γ. Καρατζά, ηγεμόνα της Βλαχίας - Άγνωστος

Άγνωστος

Προσωπογραφία Ιωάννη Γ. Καρατζά, ηγεμόνα της Βλαχίας, 19ος αιώνας

Λάδι σε μουσαμά, 60,5 x 50,5 εκ.

Κληροδότημα Μαρίας Γ. Καρατζά

Αρ. Έργου: Π.6047

Μοιραστείτε: