Προσωπογραφία Ιωάννη Σινιόσογλου - Ferrieres-Martin Jacques

Ferrieres-Martin Jacques (1893 - 1972)
Φερριέρ-Μαρτέν Ζακ

Προσωπογραφία Ιωάννη Σινιόσογλου, 1930

Λάδι σε μουσαμά, 146 x 114 εκ.

Κληροδότημα Ιορδάνη Σινιόσογλου

Αρ. Έργου: Π.1496

Μοιραστείτε: