Προσωπογραφία Ιωάννου Αθανασάκη - Βικάτος Σπύρος

Βικάτος Σπύρος (1878 - 1960)

Προσωπογραφία Ιωάννου Αθανασάκη, 1951

Μολύβι σε χαρτί, 29 x 22 cm

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1578

Μοιραστείτε: