Προσωπογραφία Ιουλίας Παρθένη - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Προσωπογραφία Ιουλίας Παρθένη, 1911 - 1914

Λάδι σε μουσαμά, 185 x 97 εκ.

Δωρεά Σοφίας Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6486
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: