Προσωπογραφία Ιουλίας Παρθένη - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Προσωπογραφία Ιουλίας Παρθένη, 1910 - 1919

Λάδι σε μουσαμά, 30,5 x 25 εκ.

Δωρεά Σοφία Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6515
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: