Προσωπογραφία Ιπποκράτη Παπαβασιλείου - Ροϊλός Γεώργιος

Ροϊλός Γεώργιος (1867 - 1928)

Προσωπογραφία Ιπποκράτη Παπαβασιλείου

Λάδι σε μουσαμά, 94,2 x 67,5 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρας Ιπ. Παπαβασιλείου

Αρ. Έργου: Π.5307

Μοιραστείτε: