Προσωπογραφία καθημένου ανδρός - Δάβης Δημήτρης

Δάβης Δημήτρης (1905 - 1973)

Προσωπογραφία καθημένου ανδρός, 1937

Ξυλογραφία σε χαρτί, 34,5 x 24 εκ.

Δωρεά οικογένειας του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4530

Μοιραστείτε: