Προσωπογραφία κόρης - Παχής Χαράλαμπος

Παχής Χαράλαμπος (1844 - 1891)

Προσωπογραφία κόρης

Λάδι σε μουσαμά, 50 x 30 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.292

Μοιραστείτε: