Προσωπογραφία κόρης - Βλαχόπουλος Ξενοφών

Βλαχόπουλος Ξενοφών (1900 - 1993)

Προσωπογραφία κόρης

Μολύβι σε χαρτί, 41 x 36,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1832

Μοιραστείτε: