Προσωπογραφία κυρίας - Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος (1871 - 1953)

Προσωπογραφία κυρίας

Παστέλ σε χαρτί, 60 x 47 εκ.

Δωρεά Ηλέκτρας Κ. Κωνσταντινίδη

Αρ. Έργου: Π.3712

Μοιραστείτε: