Προσωπογραφία κυρίας - Παχής Χαράλαμπος

Παχής Χαράλαμπος (1844 - 1891)

Προσωπογραφία κυρίας, 1875

Λάδι σε μουσαμά, 61 x 50 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2202

Μοιραστείτε: