Προσωπογραφία κυρίας - Ξυδιάς Νικόλαος

Ξυδιάς Νικόλαος (1828 - 1909)

Προσωπογραφία κυρίας, 1895

Λάδι σε χαρτόνι, 65 x 50 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.276

Μοιραστείτε: