Προσωπογραφία κυρίας Σταυρινού - Φλωρά Καραβία Θάλεια

Φλωρά Καραβία Θάλεια (1871 - 1960)

Προσωπογραφία κυρίας Σταυρινού

Λάδι σε μουσαμά, 64,5 x 53,5 εκ.

Δωρεά Χρήστου Λ. Φλωρά

Αρ. Έργου: Π.4754

Μοιραστείτε: