Προσωπογραφία κυρίας Βάρβογλη - Πανταζής Περικλής

Πανταζής Περικλής (1849 - 1884)

Προσωπογραφία κυρίας Βάρβογλη, π. 1874-1875

Λάδι σε μουσαμά, 65 x 54 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.62
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: