Προσωπογραφία Μαρίας Ρουσέν - Μόραλης Γιάννης

Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009)

Προσωπογραφία Μαρίας Ρουσέν, 1943

Λάδι σε μουσαμά, 92,6 x 43,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7686
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: